Održivi razvoj dalmacije
O-RA-DA

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom


Opći podaci prijavitelja:
Održivi razvoj Dalmacije O-RA-DA
Ruđera Boškovića 21, 21000 Split
OIB: 76824271418
E-pošta: tina.kutlesic@gmail.com
Tel: +385 98 928 0504

Partneri:
- Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split
- Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj
- Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine, Brnaze 410, 21230 Sinj
- Zajednica održivog razvoja ZORA, Brnaze 410, 21230 Sinj

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:
Ukupna vrijednost projekta je 1.350.000,00 Eura.
- Europska unija sufinancira projekt iz Europskog socijalnog fonda plus u iznosu od 1.147.500,00 eura (85%)
- Republika Hrvatska sufinancira projekt u iznosu od 202.500,00 eura (15%).

KONTAKT:
O-RA-DA
Adresa ureda: Ruđera Boškovića 21, Split
Voditelj projekta: Kristina Kutlešić-Baran
Kontakt: Tel: +385 98 928 0504, E-pošta: tina.kutlesic@gmail.com