Održivi razvoj Dalmacije O-RA-DA, Ruđera Boškovića 21, 21000 Split, u okviru projekta: 
„Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“, Kodni broj:  SF.3.4.11.01.0490, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus dana 19.02.2024.g. objavljuje 

TRAJNI JAVNI POZIV
za iskaz interesa radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti

1.    Koji je cilj projekta?

Cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

2.    Koje su ciljane skupine?

CILJNA SKUPINA (I):

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

·         koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:

- za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

 

CILJNA SKUPINA (II):

ODRASLE  OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

·         koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i

·         koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i 

·         koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i

·         čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

1.     Koje su aktivnosti u projektu ?

 

Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:

    1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
    2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
    3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
    4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

 

2.     Gdje je područje provedbe projekta?

                                                         

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije (Split, Solin, Omiš, Kaštela, Trilj, Sinj, Trogir, Klis, Dugopolje, Dicmo. Hrvace, Otok).

 

3.     Kako se prijaviti na javni poziv?

 

DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (I)

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

·         Obrazac – uključivanje u projekt (O-RA-DA Obrazac uključivanja u projekt)

·         Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,

·         Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (SF.3.4.11.01.0490 Izjava o članovima zajedničkog kućanstva),

·         Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za svakog člana kućanstva (Korisnik može donijeti sam ili dati punomoć Održivom razvoju Dalmacije O-RA-DA (O-RA-DA  Obrazac - Punomoć porezna),

·         Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (dokument pribavlja Održivi razvoj Dalmacije O-RA-DA).

 

DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (II)

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

·         Obrazac – uključivanje u projekt (O-RA-DA Obrazac uključivanja u projekt)

·         Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,

·         Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (SF.3.4.11.01.0490 Izjava o članovima zajedničkog kućanstva),

·         Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka samo u slijedećim situacijama:  ukoliko osoba s invaliditetom živi u dvočlanom kućanstvu u kojem je drugi član kućanstva osoba sa 65 ili više godina ili ako živi u višečlanom kućanstvu gdje je minimalno jedan član osoba sa 65 ili više godina, svi članovi kućanstva (uključujući osobe s invaliditetom) moraju dostaviti Potvrdu porezne uprave o visini dohodaka i primitaka (Korisnik može donijeti sam ili dati punomoć Održivom razvoju Dalmacije O-RA-DA (O-RA-DA Obrazac - Punomoć porezna),

·         Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta,

·         Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj dokument pribavlja Održivi razvoj Dalmacije O-RA-DA).

 

 

4.     Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u projektu i udovoljavate uvjetima iz ovog javnog poziva, svoje prijave s traženom dokumentacijom dostavite osobno, od dana objave poziva, na adresu: Ruđera Boškovića 21, 21000 Split i  Brnaze 410, 21230 Sinj.

Prijave s dokaznom dokumentacijom će se zavesti prema vremenu prijave na naznačenu adresu.

Korisnici će se primati u projekt prema redoslijedu zaprimanja prijava (tko ispunjava uvjete) dok se ne popuni potreban broj, a ostali su na rezervnoj listi.

Obrasci su dostupni na web stranici www.orada-zazeli.com  i u prostorijama ureda: Ruđera Boškovića 21, 21000 Split i Brnaze 410, 21230 Sinj.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Kristina Kutlešić-Baran, voditeljica projekta

 

Adresa ureda: Ruđera Boškovića 21, 21000 Split i Brnaze 410, 21 230 Sinj

Mob: +385 98 928 0504

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Web: www.orada-zazeli.com