Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“ Kodni broj:  SF.3.4.11.01.0490 u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Sinj, 1. ožujka 2024. godine


Na temelju Odluke o financiranju, donesene od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenoga 2023. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Kodni broj: SF.3.4.11.01.0490), koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zaželi – prevencija institucionalizacije u okviru odobrenog projekta „ Zaželi – pre-vencija institucionalizacije“ za projekt „Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“, predsjednica Udruge Održivi razvoj Dalmacije O-RA-DA (u dalj-njem tekstu O-RA-DA), raspisuje


OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Pružanje usluge potpore i podrške u sva-kodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“ u sklopu ‘Zaželi – prevencija institu-cionalizacije’

Pozivaju se zainteresirane osobe da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u O-RA-DA za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“ u sklopu Programa „Zaželi – prevencija institucionali-zacije za radno mjesto:
– radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom


Broj traženih osoba: 30 (trideset)


Mjesto rada: Split, Solin, Omiš, Kaštela, Trilj, Sinj, Trogir, Klis, Dugopolje, Dicmo, Hrvace, Otok
Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme, 30 mjeseci uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja:
-    osobe bez obrazovanja i nezavršena osnovna škola
-    osnovna škola
-    srednjoškolsko obrazovanje

Opis poslova:
1.    organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) 
2.    obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) 
3.    održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijen-skih potreba i dr.)
4.    zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Predviđena plaća je plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
-    punoljetnost
Svaki zaposleni radnik/ca pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.


Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:
-    zamolba/prijava vlastoručno potpisana
-    preslika osobne iskaznice
-    dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe, diplome)
-    potvrdu, odnosno elektronički zapis HZMO-a.

Pisane prijave se podnose osobno na adresu:
O-RA-DA
Ruđera Boškovića 21, 21 000 Split
s naznakom:  „Oglas – radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu stari-jim osobama i osobama s invaliditetom u projektu Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnev-nom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“ 
u roku od 8 (osam) dana od objave ovog oglasa.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa biti će pozvane na intervju. Oglas će biti objavljen na službenim stranicama projekta: www.orada-zazeli.com i oglasnoj ploči O-RA-DA.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Predsjednica 
Kristina Kutlešić-Baran